Home »
Đăng bởi Linh Audit lúc Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020 ,

Tình trạng mua bán hóa đơn GTGT vẫn còn đang diễn ra tại một số nhỏ những DN để nhằm thu lợi nhuận, hạn chế chi phí.

Căn cứ theo chỉ dẫn của Tổng cục thuế và Công văn số 11797/BTC-TCT ban ngày 22/08/2014 của Bộ Tài Chính có quy định cụ thể như sau:

1. Trường hợp hóa đơn đó phát sinh trước khi Doanh nghiệp bỏ trốn
- Với trường hợp hóa đơn phát sinh trước lúc Doanh nghiệp bỏ trốn và kế toán xác minh được đấy là giao dịch thực thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT như thông thường và được tính vào chi phí được trừ khi tính Thuế TNDN.
- Có những chách chứng minh giao dịch thật như sau:
+ Về hàng hóa: Có thể chứng minh bằng các giấy tờ, hóa đơn cụ thể như: Hợp đồng mua bán hàng hóa; Hình thức giao nhận hàng hay địa điểm giao nhận hàng; Phương thức vận chuyển; Chi phí vận chuyển. Hay chứng minh được nguyên nhân hay chủ nhân hàng hóa.
+ Về thanh toán: Để chứng minh đàm phán thật có thể đưa ra một số dẫn chứng cụ thể như: Ngân hàng giao dịch; Đối tượng thực hiện nộp tiền vào Tài khoản để đàm phán mua bán hàng hóa đấy; Số lần thực hiện giao dịch hay hình thức thanh toán; Những loại chứng từ thanh toán.
+ Về xuất khẩu hàng hóa: Chứng minh xuất trình những thủ tục liên quan như: “Tờ khai hải quan có dấu xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan; Vận đơn nếu như có hay chứng từ trả tiền qua ngân hàng;…

2. Trường hợp hóa đơn đó phát sinh sau lúc Doanh nghiệp đã bỏ trốn
- Nếu trường hợp mua bán hóa đơn mà hóa đơn đấy phát sinh khi Doanh nghiệp bỏ trốn thì sẽ không được khấu trừ Thuế GTGT; Đồng thời không được đưa vào chi phí được trừ khi xác nhận Thuế TNDN.
- Nếu như kế toán chưa kê khai thì ko được kê khai.
- Còn trường hợp đã kê khai thì phải kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ và phải điều chỉnh lại Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Nhập vào chi tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN).

Tags:

0945.589.666