Home »
Đăng bởi Linh Audit lúc Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020 ,


Công văn số 16468/CT-TTHT ngày 31/3/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú:
Trường hợp người nước ngoài đang làm việc và cư trú tại Việt Nam, đồng thời có phát sinh thu nhập từ cho thuê nhà tại bản xứ thì phải kê khai nộp thuế TNCN trên toàn bộ thu nhập từ tiền lương tại Việt Nam và tiền cho thuê nhà ở nước ngoài.
=> Quy định về kê khai thuế TNCN không phân biệt người nước ngoài hay người Việt Nam. Do đó khi phát sinh thu nhập từ thuê tài sản áp dụng kê khai nộp thuế tương tự người Việt Nam tức là phải nộp VAT, thuế TNCN, môn bài nếu trên 100tr. Trường hợp này thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ tương tự như thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Tags: