Đăng bởi Linh Audit lúc Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019 ,

Ngày 16/07/2019, Tổng cục thuế Ban hành Công văn số 2813/TCT-DNNCN v/v hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập Tải ngay Văn bản gốc Công văn tại cuối bàn.


Công văn số 2813/TCT-DNNCN v/v hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập
Công văn số 2813/TCT-DNNCN v/v hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập

Công văn số 2813/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 16/07/2019 v/v hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4321/CT-TTKT1 ngày 28/5/2019 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ Điều 7 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ quy đnh về việc chuyển từ chứng từ điện tử sang chng từ giấy.
Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử khi có nhu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân thì nộp hồ sơ đề nghị hoàn theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính, trong đó bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân được thay bằng chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế tnh Thừa Thiên Huế về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập và sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn khi sửa đổi chính sách hiện hành.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

Tải Văn bản gốc Công văn số 2813/TCT-DNNCN v/v hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập:

Công văn số 2813/TCT-DNNCN v/v hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập
Công văn số 2813/TCT-DNNCN v/v hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập

Tags: