Đăng bởi Linh Audit lúc Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019 ,


Hợp lý hóa Chi phí thanh toán từ tài khoản cá nhân?


 Bạn đang thực sự lo lắng về việc chủ DN, các cá nhân giữ chức vụ quản lý trong DN đang dùng tài khoản cá nhân để thanh toán các chi phí của DN?

 Điều này có thực sự “ổn”?

 Làm sao để các khoản chi phí được chi từ tài khoán cá nhân này là chi phí được trừ? Thuế GTGT đầu vào vẫn được khấu trừ?

Với mong muốn chia sẻ với những vướng mắc, băn khoăn trong nghề kế toán, giúp các bạn yên tâm hơn khi thực hiện thanh toán các khoản chi phục vụ hoạt động SXKD của DN từ tài khoản cá nhân là người lao động của DN, tôi xin có một số gợi ý nhỏ sau:


1/ Căn cứ pháp lý Chi phí thanh toán từ tài khoản cá nhân?

- Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC về việc BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT & Hóa đơn GTGT
- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC về việc BTC hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
- Căn cứ công văn số 3671/TCT-DNL ngày 16/08/2016 của Tổng cục thuế hướng dẫn chi tiết về một trường hợp cụ thế là Tập đoàn VNPT và các đơn vị thành viên của Tập đoàn sử dụng tài khoản cá nhân là người lao động của DN thanh toán các chi phí của DN (ảnh đính kèm)
- Căn cứ công văn 3977/TCT-DNL của Tổng cục thuế ngày 05/09/2017

2/ Tóm tắt nội dung văn bản pháp luật:

Nếu Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng mang tên cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó về thanh toán lại với DN nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm: Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên Công ty; Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với DN; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của Công ty cho cá nhân và chứng từ chuyển tiền từ thẻ của cá nhân cho người bán thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

3/ Hướng dẫn vận dụng chi tiết

Vậy, để khoản chi phí của DN chi từ tài khoản của cá nhân là chi phí được trừ, kế toán cần căn cứ bằng chứng kế toán sau:
+ Giấy ủy quyền hợp pháp của DN cho cá nhân thanh toán (Mẫu chi tiết kèm theo)
+ Hồ sơ mua hàng hóa dịch vụ đều đứng tên DN và nội dung giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Hợp đồng kinh tế, Biên bản giao nhận/ nghiệm thu khối lượng dịch vụ, Hóa đơn GTGT, Phiếu nhập kho (nếu là hàng hóa)…
+ Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản cá nhân cho người bán
+ Giấy đề nghị chuyển trả lại tiền nhờ chi hộ từ tài khoản của DN cho cá nhân bằng chuyển khoản
+ Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp cho cá nhân

4. Các mẫu chứng từ kèm theo

Sau đây tôi xin gửi tặng các bạn:
+ Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân mua sắm tài sản, công cụ dụng, hàng hóa hộ DN: https://drive.google.com/…/0BwrQ3nMZBUKSMkJTdGN1Y0dfV…/view…
+ Mẫu giấy đề nghị thanh toán, trả lại cho cá nhân khoản tiền cá nhân đã chi hộ DN: https://drive.google.com/…/0BwrQ3nMZBUKScmE0YzJ6QWNKO…/view…
+ Nội dung chi tiết văn bản hướng dẫn của Tổng cục thuế về trường hợp này 


Chúc các doanh nghiệp phát triển, thịnh vượng; chúc các bạn kế toán có thu nhập cao và ngày càng được Ban giám đốc doanh nghiệp trọng dụng!Tags:

0945.589.666